Τι να προσέξετε στις αγορές τροφίμων για το Πάσχα

Στην ενημέρωση των νοικοκυριών, ενόψει των αγορών για τη γιορτή του Πάσχα, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, κατά τις αγορές τους για το Πασχαλινό τραπέζι, ως προς τις σημάνσεις, που πρέπει να φέρουν βασικά προϊόντα, επισημαίνοντας τα εξής:

α) Αμνοερίφια
Τα σφάγια αμνοεριφίων που εκτράφηκαν στην Ελλάδα ή σε κοινοτικές χώρες και έχουν σφαγεί στη χώρα μας πρέπει να φέρουν:
– Σφραγίδα καταλληλότητας σχήματος ωοειδούς, χρώματος “λαμπρού κυανού” (χρωστική Ε 133), στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του σφαγείου όπου έγινε η σφαγή τους και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά GR και τα διακριτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
– Σφραγίδα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, ιδίου χρωματισμού, στο εσωτερικό της οποίας αναγράφεται το όνομα της χώρας προέλευσης (π.χ. “Ελλάς”, “Ουγγαρία” κ.λπ.).

Τα σφάγια αμνοεριφίων που έχουν σφαγεί σε άλλες κοινοτικές χώρες και διακινούνται προς τη χώρα μας πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά:
– Όλες τις σφραγίδες σε χρώμα επιλογής της κάθε κοινοτικής χώρας, δηλαδή την ωοειδή σφραγίδα καταλληλότητας και σφραγίδα ορθογωνίου παραλληλογράμμου στο εσωτερικό της οποίας επίσης αναγράφεται το όνομα της κοινοτικής χώρας.

Τα σφάγια αμνοεριφίων που έχουν σφαγεί σε τρίτες χώρες και εισάγονται στη χώρα μας, πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά:
– Όλες τις σφραγίδες σε χρώμα καστανό, δηλαδή την ωοειδή σφραγίδα καταλληλότητας και σφραγίδα ορθογωνίου παραλληλογράμμου στο εσωτερικό της οποίας επίσης αναγράφεται το όνομα της τρίτης χώρας.

Κάθε σφάγιο θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει σφραγίδες και στα δύο ημιμόριά του. Οι σημάνσεις καταλληλότητας και προέλευσης πρέπει να είναι ευανάγνωστες και να μην έχουν την όψη χρωματισμένου «λεκέ» στην επιφάνεια των σφάγιων.

β) Αυγά
Αναφορικά με τη σήμανση των αυγών, αυτά πρέπει να φέρουν:

– Σφραγίδα με κωδικό, ο οποίος αποτελείται από τα εξής τμήματα:

– Μονοψήφιο αριθμό, που υποδηλώνει τη μέθοδο εκτροφής: 0 “Βιολογική παραγωγή”, 1″Ελευθέρας βοσκής”, 2 “Δάπεδο με στρωμνή”, 3 “Εμπλουτισμένοι κλωβοί”.


– Τον κωδικό της χώρας παραγωγής (π.χ. EL = Ελλάδα).


– Τον κωδικό αριθμό εκτροφής.

Από τη Βίκυ Καρατζαφέρη, υπεύθυνη θεμάτων υγείας neadiatrofis.gr