Τι ρόλο παίζουν τα light προϊόντα σε μια δίαιτα

Τα προϊόντα light ή «διαίτης» όπως αποκαλούνται συχνά, μπορούν να διευκολύνουν την προσπάθεια απώλειας βάρους. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να δοθεί

προσοχή στο είδος των προϊόντων που επιλέγονται και φυσικά στην ποσότητα, αφού ακόμα κι αν τα εν λόγω προϊόντα περιέχουν λιγότερες θερμίδες από τα «κανονικά», δεν παύουν να αποδίδουν ενέργεια, η οποία θα πρέπει να συνυπολογιστεί στη συνολική ημερήσια πρόσληψη.

Πράγματι, εάν τα light προϊόντα καταναλωθούν σε αντικατάσταση των μη light επιλογών και σε ίσες ποσότητες, τότε οδηγούν σε χαμηλότερη ενεργειακή πρόσληψη. Βέβαια, αυτό δε συνεπάγεται απαραίτητα ότι η διαφορά που θα δημιουργηθεί στο σύνολο των προσλαμβανόμενων θερμίδων, θα επιφέρει και απώλεια βάρους.

Από την άλλη, η ιδέα ότι ένα τρόφιμο είναι light μπορεί συχνά να οδηγήσει σε υπερκατανάλωσή του, με αποτέλεσμα οι θερμίδες να είναι τελικά περισσότερες από όσες θα απέδιδε η κατανάλωση του «κανονικού» προϊόντος σε μικρότερη ποσότητα. Ακόμη, πολύ σημαντικός είναι και ο έλεγχος της διατροφικής σύστασης του προϊόντος συνολικά, αφού σε πολλές περιπτώσεις, η μείωση της περιεκτικότητας σε ζάχαρη «συνοδεύεται» από προσθήκη λιπαρών -και μάλιστα κακής ποιότητας- ή το αντίστροφο.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως τα light προϊόντα μπορούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια απώλειας βάρους, αρκεί να καταναλώνονται με μέτρο. Επιπλέον, η ετικέτα light δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν δικαιολογία για συχνότερη κατανάλωση «ανθυγιεινών» προϊόντων, ακόμη κι αν αυτά περιέχουν λιγότερες θερμίδες.

 

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr