Το βάρος της μητέρας μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες στο παιδί!

Μια νέα μελέτη σε σχεδόν 250.000 παιδιά στο Οντάριο για πάνω από επτά χρόνια διαπίστωσε ότι το βάρος της μητέρας πριν από την εγκυμοσύνη μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο του νεογέννητου να αναπτύξει αλλεργικές ασθένειες στην πρώιμη παιδική ηλικία.

Ενώ η αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν φαίνεται να έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Η μελέτη έγινε με επικεφαλής τον Sebastian Srugo, ο οποίος ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής στη Σχολή Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής.

Δεν βρέθηκε σχέση μεταξύ της αύξησης βάρους της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της παιδικής αλλεργικής νόσου.

Τα παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες που πήραν υπερβολικό βάρος στην εγκυμοσύνη είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άσθμα, αλλά ελαφρώς λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν δερματίτιδα και αναφυλαξία.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά που γεννήθηκαν από παχύσαρκες μητέρες πριν από την εγκυμοσύνη είχαν 8 τοις εκατό υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν άσθμα.

Περίπου τα μισά βρέφη γεννήθηκαν από υπέρβαρες ή παχύσαρκες μητέρες και το ένα τρίτο από μητέρες που πήραν υπερβολικό βάρος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Οι μητέρες εισέρχονται στην εγκυμοσύνη υπέρβαρες/παχύσαρκες, παίρνουν υπερβολικό βάρος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και πολλά παιδιά αναπτύσσουν αλλεργική νόσο στην πρώιμη παιδική ηλικία.

Στον Καναδά, περίπου το 30% του πληθυσμού πάσχει από τουλάχιστον μία αλλεργική νόσο, με ακόμη μεγαλύτερο επιπολασμό στα παιδιά.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τάσεις στις αλλεργικές ασθένειες έχουν λάβει διαστάσεις επιδημίας, καθιστώντας την πιο κοινή και πρώιμη ομάδα χρόνιων ασθενειών.