Βρείτε αν έχετε φυσιολογικό βάρος σας μετρώντας το λαιμό σας

Η αναγνώριση της παχυσαρκίας από τους ειδικούς γίνεται συνήθως μέσω της μέτρησης του σωματικού βάρους και ύψους του ατόμου, από τα οποία υπολογίζεται ο
δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ = βάρος(κιλά)/ύψος(μέτρα)2) και βάσει της τιμής του προσδιορίζεται το αν το άτομο είναι παχύσαρκο. Ο ΔΜΣ όμως δε μας δίνει περισσότερες πληροφορίες ως προς την κατανομή του πλεονάζοντος σωματικού βάρους και λίπους, αν δηλαδή είναι περιφερικά ή κεντρικά κατανεμημένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να μην είναι εφικτή η αναγνώριση της κεντρικής παχυσαρκίας, η οποία συνδέεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Για το λόγο αυτό, άλλες μέθοδοι όπως η μέτρηση της περιφέρειας μέσης χρησιμοποιούνται παράλληλα με το ΔΜΣ και συμβάλλουν στη διάγνωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Ωστόσο η μέτρηση της περιφέρειας μέσης είναι πιθανό να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, οδηγώντας σε εσφαλμένες μετρήσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην είναι αποδεκτή και από το άτομο.

Σήμερα, μία νέα μέθοδος, η μέτρηση της περιφέρειας λαιμού, συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον καθότι αρκετές πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να αναγνωρίσει τόσο την παχυσαρκία όσο και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο στους ενήλικες.

Επιπρόσθετα, πρόκειται για μία πολύ απλή και γρήγορη μέτρηση η οποία δυνητικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην κλινική πράξη, αποτελώντας ένα πολύτιμο εργαλείο για τους επιστήμονες υγείας.

Οδυσσέας Ανδρούτσος, επιστημονικός συνεργάτης neadiatrofis.gr