Αυτό προτείνει νέα βρετανική μελέτη, σύμφωνα με την οποία, η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, το περπάτημα
ή η χρήση ποδηλάτου για τη μετακίνηση προς τη δουλειά θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση του δείκτη μάζας σώματος μέσα σε διάστημα δύο ετών.

Ειδικότερα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από περισσότερους από 4.000 ενήλικες, τα οποία συλλέχθηκαν κατά το διάστημα 2004-2007. Οι εθελοντές παρείχαν κάθε χρόνο πληροφορίες σχετικά με το κύριο μέσο μεταφοράς προς και από τη δουλειά, καθώς και τα σωματομετρικά τους χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, εξετάστηκε κατά πόσο η αλλαγή του μέσου μεταφοράς σχετίστηκε με μεταβολές στο σωματικό βάρος.

Συνολικά, η αντικατάσταση της χρήσης του αυτοκινήτου από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το περπάτημα ή το ποδήλατο για τη μετακίνηση προς τη δουλειά, φάνηκε να σχετίζεται με χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος κατά 0.32 μονάδες μετά από δύο χρόνια, διαφορά που αντιστοιχεί σε 1 κιλό περίπου, για ένα μέσο άνθρωπο.

Κι ενώ η διαφορά αυτή φαίνεται μικρή, παρατηρήθηκε ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η χρονική διάρκεια της μετακίνησης, τόσο υψηλότερη ήταν και η διαφορά στο βάρος. Για παράδειγμα, για άτομα με διάρκεια μετακίνησης μεγαλύτερη των 30 λεπτών, η διαφορά στο δείκτη μάζας σώματος διαμορφώθηκε στις 2.25 μονάδες μέσα σε δύο χρόνια, η οποία αντιστοιχεί σε 7 κιλά για ένα μέσο άνθρωπο.
Αντίθετα, μεταξύ όσων σταμάτησαν τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, το περπάτημα ή το ποδήλατο, προκειμένου να μετακινούνται με το αυτοκίνητο, παρατηρήθηκε αύξηση του δείκτη μάζας σώματος κατά 0.34 μονάδες.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr