Ακόμη και ήπια άσκηση είναι ευεργετική για την υγεία

Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Clinical Obesity, δείχνει πως η ινσουλινοαντίσταση, που αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων και σακχαρώδη διαβήτη, μπορεί να τροποποιηθεί ακόμα και με ήπια σωματική δραστηριότητα.

Για τους σκοπούς της μελέτης, ερευνητές από Πανεπιστήμιο στη Βοστώνη των ΗΠΑ, ανέλυσαν δεδομένα από 2109 ενήλικες, ηλικίας 46 ετών κατά μέσο όρο, από τους οποίους ζητήθηκε να φορούν επιταχυνσιόμετρα για την εκτίμηση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας και του χρόνου που αφιερώνουν σε καθιστικές δραστηριότητες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αιμοληψία για τον προσδιορισμό μεταβολικών δεικτών που σχετίζονται με την ινσουλινοαντίσταση και τη φλεγμονή.

Συνολικά, παρατηρήθηκε πως οι εθελοντές που ήταν σωματικά δραστήριοι, ακόμη και σε επίπεδα κάτω των συστάσεων για απώλεια βάρους, είχαν χαμηλότερες τιμές δεικτών φλεγμονής και ινσουλινοαντίστασης.

Όπως συμπεραίνουν οι ερευνητές, τα ευρήματα της μελέτης θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη δημιουργία συγκεκριμένων συστάσεων σωματικής δραστηριότητας για την πρόληψη και διαχείριση ασθενειών όπως ο σακχαρώδης διαβήτης.