Ο διαπρεπής καθηγητής Αλκιβιάδης Βατόπουλος είναι ο νέος κοσμήτορας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), μετά τη συνταξιοδότηση του Βασίλη Μακρόπουλου.
Τον διορισμό του κ. Βατόπουλου υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης και η θητεία του ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου.

Ο κ. Βατόπουλος είναι γιατρός με εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών διετέλεσε Λέκτoρας, Επίκoυρoς Καθηγητής και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εργαστήριo Υγιειvής και Επιδημιoλoγίας της Ιατρικής Σχολής. Η ερευνητική τoυ δραστηριότητα επικεντρώνεται στη μελέτη της επιδημιολογίας τωv λoιμωδώv voσημάτωv, στην ανάπτυξη και στην εφαρμoγή της φιλoσoφίας και τωv τεχvικώv της μoριακής βιoλoγίας και στην εφαρμογή της πληρoφoρικής.

Από τη Βίκυ Καρατζαφέρη, υπεύθυνη θεμάτων υγείας neadiatrofis.gr