Ο περιορισμένος ελεύθερος χρόνος των παιδιών και των γονέων, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και η έλλειψη υποδομών σε ορισμένες περιοχές επηρεάζουν αρνητικά τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας των παιδιών.
Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών δεν καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες για φυσική δραστηριότητα, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την ομαλή ανάπτυξή τους και κατ’ επέκταση την υγεία τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εμπόδια, τίθεται το ερώτημα αν θα μπορούσε το σχολείο να συμβάλλει στην αύξηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας των μαθητών. Ειδικότερα, αν θα μπορούσαν να επιτευχθούν οι συστάσεις σύμφωνα με τις οποίες τα παιδιά πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον 30 λεπτά σε μέτρια προς υψηλής έντασης φυσική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών.

Η ύπαρξη αθλητικών εγκαταστάσεων και αθλητικού εξοπλισμού στο χώρο του σχολείου, του μαθήματος φυσικής αγωγής στο σχολικό πρόγραμμα και εξειδικευμένου προσωπικού, συνθέτουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαθητές δεν έχουν επαρκή επίπεδα φυσικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών.
Η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων είναι απαραίτητη για την αξιοποίηση των σχολικών δομών και την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών.

Από τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, επιστημονικό συνεργάτη neadiatrofis.gr