Τα ευρήματα πρόσφατων επιδημιολογικών μελετών δείχνουν ότι άτομα με φυσιολογικό βάρος εμφανίζουν αυξημένες τιμές καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου.
Το «παράδοξο» αυτό πιθανώς οφείλεται στο αυξημένο σωματικό τους λίπος.

Πράγματι, σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Τέξας υπολογίζεται ότι το 10% των ατόμων με φυσιολογικό βάρος στις Η.Π.Α. έχει αυξημένο σωματικό λίπος, γεγονός που αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Επιπρόσθετα, άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα φυσιολογικού βάρους στα οποία το υπερβάλλον σωματικό λίπος είναι κεντρικά κατανεμημένο έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης αρτηριακής υπέρτασης, ινσουλινοαντίστασης και δυσλιπιδαιμίας σε σχέση με τα άτομα στα οποία το λίπος είναι κατανεμημένο περιφερικά.

Είναι επομένως σημαντικό εκτός από την αξιολόγηση της κατάστασης του σωματικού βάρους μέσω του δείκτη μάζας σώματος να αξιολογείται και το σωματικό λίπος καθώς και η κατανομή του στο ανθρώπινο σώμα, μέσω απλών μεθόδων όπως η λιπομέτρηση με βιοηλεκτρική αγωγιμότητα και η μέτρηση της περιφέρειας μέσης, αντίστοιχα.

Από τον Οδυσσέα Ανδρούτσο
Επιστημονικό συνεργάτη neadiatrofis.gr