Ένας εύκολος τρόπος να υπολογίσετε το ιδανικό βάρος σώματος σύμφωνα με τη μέθοδο Hamwi φαίνεται παρακάτω:

Για τις γυναίκες:
45,2 kg για ύψος μέχρι 152 cm και
πρόσθεση 0,89 kg για κάθε cm πάνω από τα 152 cm

Για τους άνδρες:
48 kg για ύψος μέχρι 152 cm και
πρόσθεση 1,06 kg για κάθε cm πάνω από τα 152 cm

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς ορισμένων ερευνητών εάν μπορεί να εκτιμηθεί το μέγεθος του σκελετού του ατόμου, το ιδανικό βάρος θα μπορούσε να διορθωθεί προσθέτοντας περίπου 10% για άτομα με μεγάλο σκελετό ή αφαιρώντας 10% για άτομα με μικρό σκελετό.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr