Πρόσφατη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στη Δανία, δείχνει πως ο διατροφικός παράγοντας που έχει τη μεγαλύτερη επίδραση για την ανάπτυξη της εντερικής μικροχλωρίδας του νεογνού είναι το αν θηλάζει ή όχι.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης ο θηλασμός σχετίζεται με την ανάπτυξη «καλών» βακτηρίων στη φυσιολογική χλωρίδα του εντέρου του μωρού, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανοσοποιητικού του συστήματος.

Επιπλέον, βρέθηκε ότι από τους εννέα έως και τους 18 μήνες μετά τη διακοπή του θηλασμού και την εισαγωγή νέων τροφίμων, πραγματοποιούνται σημαντικές μεταβολές στη σύνθεση των εντερικών βακτηρίων του βρέφους, ενώ η εντερική μικροχλωρίδα εξακολουθεί να αναπτύσσεται μέχρι την ηλικία των τριών ετών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι μια κρίσιμη περίοδος, κατά την οποία η ανάπτυξη των εντερικών βακτηρίων επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες, ενώ αναδεικνύεται περαιτέρω η σημασία του μητρικού θηλασμού για την υγεία και την ανάπτυξη του βρέφους.

Από τη Χριστίνα Κατσαρού, επιστημονική συνεργάτη neadiatrofis.gr