Έχουν θέση οι τεχνικές της επιβράβευσης & τιμωρίας στη διατροφή ενός παιδιού;

Οι γονείς πολύ συχνά χρησιμοποιούν τη μέθοδο της ‘επιβράβευσης’ ή της ‘τιμωρίας’ προκειμένου να αναγκάσουν το παιδί τους να καταναλώσει ένα τρόφιμο ή την ορισμένη από αυτούς ποσότητα αυτού.Είναι σωστή η χρήση των παρόντων τεχνικών;

Με τη χρήση τόσο της επιβράβευσης όσο και της τιμωρίας το παιδί συνήθως προβαίνει στη βραχυπρόθεσμη κατανάλωση του συγκεκριμένου τροφίμου ή γεύματος, χωρίς ουσιαστικά να περνά στο στάδιο αποδοχής αυτού.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η αποδοχή του συγκεκριμένου τροφίμου μακροπρόθεσμα και πολλές φορές να οδηγούμαστε στα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.

Ουσιαστικά, το παιδί αντιλαμβάνεται την πίεση που του ασκείται, με αποτέλεσμα σε μια μελλοντική επαφή με το τρόφιμο, όπου δεν θα υπάρχουν οι ανάλογες πιέσεις, δεν θα προβεί στην προτίμησή του, ενώ μπορεί να του γεννηθούν ακόμα και αισθήματα απέχθειας και αποστροφής.

Η επιβράβευση θα πρέπει να είναι λεκτική και όχι συνεχής, ενώ η τεχνική της τιμωρίας θα πρέπει να αποφεύγεται ολοκληρωτικά.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr