Δείτε πώς τα αντιβιοτικά σχετίζονται με κίνδυνο για αύξηση βάρους στα παιδιά

Η χρήση αντιβιοτικών ευρέως φάσματος σε παιδιά, πριν από την ηλικία των 2 ετών, φαίνεται ότι σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Pediatrics.

Για τους σκοπούς της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που συλλέχθηκαν από κλινικές παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά το χρονικό διάστημα 2001 έως 2013. Το τελικό δείγμα περιλάμβανε συνολικά σχεδόν 65.000 παιδιά, τα οποία οι ερευνητές παρακολούθησαν μέχρι την ηλικία των 5 ετών.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι το 69% των παιδιών είχε λάβει αντιβιοτικά φάρμακα πριν την ηλικία των 2 ετών, κατά μέσο όρο 2.3 φορές. Η αυξημένη χρήση αντιβιοτικών σχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας, ειδικότερα στα παιδιά που είχαν λάβει αντιβιοτικά περισσότερες από 4 φορές μέχρι την ηλικία των 2 ετών. Επιπλέον, ο κίνδυνος φάνηκε να είναι αυξημένος μόνο στην περίπτωση των αντιβιοτικών ευρέως φάσματος.

Οι ερευνητές αναφέρουν πως, δεδομένου ότι η παχυσαρκία αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό νόσημα, η μείωση των ποσοστών εμφάνισής της εξαρτάται από την ταυτοποίηση και τροποποίηση πολλαπλών παραγόντων κινδύνου, καθένας από τους οποίους μπορεί να έχει μικρή επίδραση αλλά τροποποιήσιμη. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν ότι η χρήση αντιβιοτικών σε παιδιά, πριν την ηλικία των 2 ετών, πιθανόν να αποτελεί έναν από αυτούς τους παράγοντες.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr