Οι οιωνοί της παχυσαρκίας για ένα παιδί

Η αναγνώριση της ύπαρξης υπερβάλλοντος σωματικού βάρους σε ένα παιδί είναι το πρώτο κι ένα από τα βασικότερα βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ωστόσο, αυτό δε συμβαίνει πάντα έγκαιρα. Και αυτό γιατί, οι γονείς, στην πλειοψηφία τους, έχουν λανθασμένη αντίληψη σχετικά με το πώς φαίνεται ένα υπέρβαρο παιδί «στο μάτι». Στην πραγματικότητα, η «εικόνα» του παιδιού δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για το βάρος του, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία και παράλληλα, το ποσοστό λίπους διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και παιδιών διαφορετικής ηλικίας.

Συνεπώς, για την αξιολόγηση του σωματικού βάρους ενός παιδιού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντικειμενικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα ο δείκτης μάζας σώματος. Βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζει κανείς ότι ο εν λόγω δείκτης δεν έχει συγκεκριμένο εύρος φυσιολογικών τιμών στην περίπτωση των παιδιών, όπως συμβαίνει με τους ενήλικες, καθώς τόσο το βάρος όσο και το ύψος μεταβάλλονται συνεχώς κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Ακόμη δηλαδή, και αν υπολογίσει κανείς το δείκτη μάζας σώματος ενός παιδιού, δεν είναι σε θέση να κρίνει εάν έχει φυσιολογικό ή αυξημένο βάρος.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει η τιμή να αξιολογηθεί με τη χρήση κατάλληλων καμπυλών για το δείκτη μάζας σώματος. Οι καμπύλες αυτές, δείχνουν ουσιαστικά σε ποια «θέση» βρίσκεται ένα παιδί ανάλογα με το δείκτη μάζας σώματος, το φύλο και την ηλικία του, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες «θέσεις» πάνω από τις οποίες θεωρείται υπέρβαρο ή παχύσαρκο.
Είναι λοιπόν σημαντικό, οι γονείς να μη βασίζονται στο πως βλέπουν εκείνοι το παιδί τους ή πως «φαίνεται» συγκριτικά με άλλα παιδιά από το περιβάλλον του, καθώς είναι πολύ πιθανό ένα παιδί που θεωρούν ότι έχει φυσιολογικό βάρος, να είναι στην πραγματικότητα υπέρβαρο ή ένα παιδί που απλά θεωρείται «στρουμπουλό» να κατηγοριοποιείται ως παχύσαρκο με βάση τις καμπύλες.

Επομένως, η αντικειμενική αξιολόγηση του βάρους των παιδιών είναι αναγκαία πρακτική και θα πρέπει να γίνεται τακτικά από έναν επαγγελματία υγείας. Η παρακολούθηση αυτή, μπορεί να «αναδείξει» έγκαιρα μια ενδεχόμενη αύξηση του βάρους πέραν του φυσιολογικού, που πιθανό να μη φαίνεται τόσο σημαντική, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο τρόπο, προλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα αρνητικών συνεπειών για την υγεία του παιδιού.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr