Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Global Pediatric Health, δείχνει πως η χρήση ψηφιακών μέσων διασκέδασης, όπως η τηλεόραση, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα βιντεοπαιχνίδια και

τα κινητά τηλέφωνα, πριν από τον ύπνο, σχετίζεται με μικρότερη διάρκεια ύπνου, λιγότερο ποιοτικό ύπνο και υψηλότερο αίσθημα κόπωσης το πρωί στα παιδιά.

Επιπλέον, φαίνεται ότι τα παιδιά που παρακολουθούν τηλεόραση ή χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα πριν πέσουν για ύπνο έχουν υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος, συγκριτικά με εκείνα που απέχουν από τις εν λόγω δραστηριότητες.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 234 παιδιά, ηλικίας 8-17 ετών. Οι γονείς των παιδιών παρείχαν πληροφορίες αναφορικά με τις συνήθειες ύπνου, τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και την ενασχόληση με ψηφιακά μέσα διασκέδασης. Επιπλέον, από τους γονείς ζητήθηκε να διευκρινίσουν τι είδους ηλεκτρονικές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή, βιντεοπαιχνίδια ή τηλεόραση) χρησιμοποιούν τα παιδιά.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι τα παιδιά που παρακολουθούσαν τηλεόραση ή έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια πριν πέσουν για ύπνο, κοιμούνταν κατά μέσο όρο 30 λεπτά λιγότερο, ενώ εκείνα που χρησιμοποιούσαν κινητό τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό υπολογιστή, κοιμούνταν 1 ώρα λιγότερο. Επιπλέον, η ενασχόληση με ψηφιακά μέσα διασκέδασης πριν από τον ύπνο βρέθηκε να σχετίζεται με μεγαλύτερες τιμές δείκτη μάζας σώματος και υψηλότερο αίσθημα κόπωσης το πρωί, το οποίο με τη σειρά του αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την αύξηση του σωματικού βάρους.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα αποτελέσματα της μελέτης βρίσκονται σε συμφωνία με τις συστάσεις της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιάτρων, που προτείνουν τη θέσπιση κανόνων αναφορικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών από τα παιδιά. Ειδικότερα, συστήνεται η αποφυγή της χρήσης τους κατά τη διάρκεια των γευμάτων αλλά και πριν από το νυχτερινό ύπνο.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr