Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ, δείχνει πως τα χαμηλά επίπεδα

βιταμίνης D συσχετίζονται με αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου, ενώ αντίστοιχα, τα υψηλότερα επίπεδα φαίνεται να δρουν προστατευτικά.

Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 17 προοπτικές μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 5.700 ενήλικες που διαγνώστηκαν με καρκίνο του παχέος εντέρου και 7.100 υγιείς ενήλικες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων παρατηρήθηκε πως οι ενήλικες που είχαν συγκεντρώσεις βιταμίνης D κάτω από 50 nmol/L, είχαν 31% υψηλότερη πιθανότητα να διαγνωστούν με καρκίνο του παχέος εντέρου κατά το διάστημα διεξαγωγής της μελέτης.

Αντίθετα, τιμές βιταμίνης D στο αίμα άνω των 50 nmol/L φάνηκαν να συνδέονται με 22% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Μάλιστα, οι συσχετίσεις παρέμειναν στατιστικά σημαντικές μετά από διόρθωση για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, ενώ βρέθηκαν να είναι πιο ισχυρές στις γυναίκες, συγκριτικά με τους άνδρες.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, η παρούσα μελέτη προσθέτει νέα δεδομένα και δείχνει πως τα επίπεδα βιταμίνης D που συστήνονται ως ελάχιστα για την εξασφάλιση καλής οστικής υγείας, πιθανόν να είναι χαμηλότερα από αυτά που ενδεχομένως συμβάλλουν στην πρόληψη του καρκίνου, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε μελλοντικές ανασκοπήσεις.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr