Δείτε τι μπορεί να επηρεάσει το πόσο γρήγορα χάνετε βάρος κάνοντας δίαιτα

Είναι γνωστό πως ο παράγοντας που καθορίζει το βάρος μας είναι το ισοζύγιο ενέργειας, δηλαδή οι θερμίδες που προσλαμβάνουμε με την τροφή σε σχέση με αυτές που καταναλώνουμε.
Ειδικότερα, όταν η ενεργειακή πρόσληψη υπερβαίνει την ενεργειακή δαπάνη, δημιουργείται θετικό ενεργειακό ισοζύγιο και συνεπώς επέρχεται αύξηση του σωματικού βάρους, ενώ στην περίπτωση που η ενεργειακή πρόσληψη είναι χαμηλότερη από την ενεργειακή δαπάνη -αυτό δηλαδή, στο οποίο στοχεύουμε σε μια δίαιτα- οδηγούμαστε σε αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας και μείωση του βάρους.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί η δημιουργία αρνητικού ισοζυγίου ενέργειας, διευκολύνοντας έτσι, ή αντίστοιχα δυσκολεύοντας μια προσπάθεια απώλειας βάρους. Ένας από αυτούς τους παράγοντες, ο οποίος αφορά την «πλευρά» της ενεργειακής δαπάνης, και μπορεί συχνά να αποτελέσει το λόγο που δεν παρατηρείται απώλεια βάρους σε ορισμένα άτομα που βρίσκονται σε δίαιτα, είναι η σύσταση σώματος.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό μυϊκής μάζας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το μεταβολικό ρυθμό, την ενέργεια δηλαδή που δαπανά ο οργανισμός σε ηρεμία, η οποία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό της ενεργειακής δαπάνης. Όταν, λοιπόν, το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό, όπως συμβαίνει συχνά σε υπέρβαρα άτομα, σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων κύκλων απώλειας και επαναπρόσληψης βάρους (φαινόμενο «γιο-γιο») ή σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τότε και οι «καύσεις» του οργανισμού είναι χαμηλότερες και πιθανόν ο ήπιος θερμιδικός περιορισμός να μην αρκεί για να δημιουργηθεί αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας.

Πώς μπορεί όμως να βελτιωθεί η σύσταση σώματος με τέτοιο τρόπο που να διευκολύνει την απώλεια βάρους; Στην περίπτωση αυτή, η λύση μπορεί να δοθεί μέσα από την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας. Η άσκηση, πέρα από τα συνολικά οφέλη που έχει για την υγεία, αλλά και την άμεση δαπάνη ενέργειας που προκαλεί, οδηγεί σταδιακά και σε αύξηση της μυϊκής μάζας.

Η μεταβολή αυτή στη σύσταση σώματος, έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του βασικού μεταβολικού ρυθμού, γεγονός που μπορεί να καταστήσει ευκολότερη την απώλεια βάρους, αλλά και να «ξεκολλήσει» τη ζυγαριά, σε περιπτώσεις που παρατηρείται στασιμότητα του βάρους.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr