Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό EBioMedicine, δείχνει πως οι γυναίκες που έχουν χαμηλά επίπεδα ω-3 λιπαρών οξέων στο αίμα, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων κύησης, έχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο πρόωρου τοκετού.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα αίματος από 376 γυναίκες που γέννησαν πρόωρα και 348 που γέννησαν τελειόμηνα βρέφη. Οι εθελόντριες χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες, ανάλογα με τη συγκέντρωση εικοσιπεντανοϊκού και το δοκοσαεξανοϊκού οξέος (EPA και DHA, αντίστοιχα) στο αίμα.
Συνολικά, τα αποτελέσματα των αναλύσεων, έδειξαν πως οι γυναίκες που ανήκαν στην πρώτη ομάδα, με τα χαμηλότερα επίπεδα EPA και DHA στο αίμα, είχαν 10 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα πρόωρου τοκετού, συγκριτικά με εκείνες που βρίσκονταν στις τρεις ομάδες με τα υψηλότερα επίπεδα.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν πως οι χαμηλές συγκεντρώσεις συγκεκριμένων πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στο αίμα, όπως το εικοσιπεντανοϊκό και το δοκοσαεξανοϊκό οξύ, πιθανόν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για πρόωρο τοκετό. Σε κάθε περίπτωση, τονίζουν ότι η μελέτη θα πρέπει να επαναληφθεί και σε άλλους πληθυσμούς.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr