Γενετικά τεστ και διατροφή

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερα γενετικά τεστ – τεστ DNA, που σχετίζονται με τη διατροφή για πρόληψη ασθενειών, έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην ελληνική αγορά.
Το διαδίκτυο άλλωστε σφύζει από προσφορές γενετικού ελέγχου και πληθαίνουν τα εργαστήρια που πραγματοποιούν τέτοια γενετικά τεστ. Ήδη εφαρμόζονται έλεγχοι γενετικής προδιάθεσης (γενετικά τεστ – τεστ DNA) με την υπόσχεση της εξατομικευμένης δίαιτας.

 Ωστόσο, οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν είναι αρκετές και πλήρεις για την προσαρμογή των διατροφικών οδηγιών και την ανάπτυξη εξατομικευμένης διατροφής με τις τωρινές γνώσεις. Σε πολύ πρόσφατη μελέτη ανασκόπησης των αλληλεπιδράσεων διατροφής-γονιδίων, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι «σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι προφανές ότι έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι οι διατροφικές οδηγίες με βάση το γονιδιακό έλεγχο και τη γονιδιακή έκφραση να παίξουν τον καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών».

Είναι αλήθεια ότι το τεστ DNA μπορεί να δίνει έγκυρα αποτελέσματα για το γενετικό μας προφίλ και να παρέχει μια πραγματική πληροφορία για τα γονίδιά μας. Ωστόσο, είναι ακόμη πολύ πρώιμο για να οδηγήσει σε εξατομικευμένη διατροφή για δύο λόγους: 1) Το συγκεκριμένο σετ γενετικών πολυμορφισμών που κάθε φορά εξετάζεται περιλαμβάνει ορισμένες μόνο από τις γενετικές παραλλαγές που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά μας, πολλές από τις οποίες δεν έχουμε ακόμα ανακαλύψει, και 2) η ερμηνεία των αποτελεσμάτων στερείται των συνολικών γνώσεων που απαιτούνται για να προσαρμόσουμε τη δίαιτα στα γενετικά μας χαρακτηριστικά.

Γενικά, παρά τον ενθουσιασμό από τα αυξανόμενα ευρήματα της διατροφογενετικής και διατροφογενωμικής, η πρόοδος αυτών των πεδίων παρεμποδίζεται από την ανεπάρκεια των τωρινών πειραματικών τεχνικών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα του φαινοτύπου, την πολυπλοκότητα των διατροφικών προσλήψεων και την πολυπλοκότητα του γενετικού υποβάθρου μεταξύ των ατόμων. Δεν απέχουμε όμως πολύ από την εξέλιξη των επιστημονικών εργαλείων στο επίπεδο που θα μας επιτρέπει να μελετήσουμε ακόμα καλύτερα και σφαιρικότερα τις αλληλεπιδράσεις γονιδίων-διατροφής.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr