Το υπερβάλλον σωματικό βάρος και η παχυσαρκία μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου σε γυναίκες με ιστορικό καρκίνου του μαστού, όπως αναφέρουν σε νέα μελέτη, Αυστραλοί ερευνητές.

Για τους σκοπούς της μελέτης, που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αυστραλιανής Εταιρίας Κλινικής Ογκολογίας, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 110 γυναίκες που είχαν αντιμετωπίσει επιτυχώς τον καρκίνο του μαστού. Μεταξύ των εθελοντριών, περίπου 2 στις 3 ήταν υπέρβαρες ή παχύσαρκες και μόνο 1 στις 3 βρέθηκε να καλύπτει τις συστάσεις για τη σωματική δραστηριότητα.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν πως η απώλεια βάρους μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση βιοχημικών δεικτών στο αίμα και στον ιστό του μαστού, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της πιθανότητας επανεμφάνισης της νόσου. Ειδικότερα, τα επίπεδα C αντιδρώσας πρωτεΐνης, που αποτελεί δείκτη φλεγμονής κι έχει συσχετισθεί με τη θνησιμότητα της νόσου, φάνηκαν να μειώνονται κατά 30%, μετά από απώλεια βάρους της τάξης του 5%.

Όπως αναφέρει η επικεφαλής της μελέτης, τα παρατηρούμενα ευρήματα τονίζουν τη σημασία διατήρησης φυσιολογικού σωματικού βάρους σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.