Η σωστή θεραπεία είναι η εξατομικευμένη θεραπεία

Η σημασία της εξατομικευμένης θεραπείας στην αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων, η ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών πρόσβασης των ασθενών στις εν λόγω θεραπείες και το προσδοκώμενο όφελος από την αποτελεσματική αξιοποίηση των
περιορισμένων πόρων που διατίθενται για την υγειονομική περίθαλψη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο πλαίσιο του 9ου Πανελλήνιου Συνέδριου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας της ΕΣΔΥ.

Οι ειδικοί χαρακτήρισαν την εξατομικευμένη θεραπεία ως «το μέλλον της θεραπευτικής πρακτικής». Ουσιαστικά η εξατομικευμένη θεραπεία αποτελεί τη μετεξέλιξη των παραδοσιακών θεραπευτικών προσεγγίσεων, ως συνέπεια της επιστημονικής προόδου και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιλογών, όπως η εκτίμηση κινδύνου, οι προληπτικές δράσεις, η πρώιμη διάγνωση και η κλινική απόφαση με υψηλή διαγνωστική αξία.

Βέβαια υπάρχουν διαφορές στην πρόσβαση ανάλογων υπηρεσιών. Υπάρχει ανάγκη για ένα νέο σύστημα διαχείρισης, τόνισαν οι οικονομολόγοι της υγείας, το οποίο θα καταγράφει τους ασθενείς, προκειμένου να παρακολουθείται η χρήση των υγειονομικών πόρων, να εκτιμώνται τα αποτελέσματα in vivo, να παρακολουθείται η χρήση και η αποτελεσματικότητα των διαγνωστικών μέσων, καθώς και οι πραγματικοί αλγόριθμοι θεραπείας, ώστε όσοι ασχολούνται με το θέμα να εκτιμούν την αποδοτικότητα και να επιβραβεύουν, τελικά, την καινοτομία.

Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης, ο Δρ. Ansgar Hebborn, επικεφαλής σε παγκόσμιο επίπεδο του Τμήματος Market Access Policy της Roche, επισήμανε ότι: «Τα προσδοκώμενα οφέλη από την εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπευτικών μεθόδων, πέρα από την εξοικονόμηση πόρων, περιλαμβάνουν την καλύτερη πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη θεραπεία, τα ποσοστά μεταβολισμού του φαρμάκου και τη βελτιωμένη φαρμακευτική ασφάλεια».

Από τη Βίκυ Καρατζαφέρη, υπεύθυνη θεμάτων υγείας neadiatrofis.gr