Η σωστή αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση χρόνιων νοσημάτων όπως τα καρδιαγγειακά, ο διαβήτης, διάφορες μορφές καρκίνου κ.λ.π., με κοινό παρονομαστή σε όλα αυτά την παχυσαρκία.
Η αύξηση του σωματικού βάρους και όλα τα συναφή προβλήματα,σχετίζονται άμεσα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και διατροφής και ιδιαίτερα με αύξηση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος, αλατιού και ζάχαρης. Παράλληλα, οι λανθασμένοι χειρισμοί και τεχνικές που αφορούν το σωματικό βάρος και τη μείωση αυτού, καθιστούν δύσκολη την αναστροφή της υπάρχουσας κατάστασης. Γενικότερα, η λανθασμένη διατροφική πληροφόρηση των καταναλωτών έχει δημιουργήσει λανθασμένα διατροφικά πρότυπα.

Όλα τα παραπάνω καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό των σύγχρονων διατροφικών προτύπων και διαμόρφωση πιο υγιεινών διατροφικών συνηθειών για το σύγχρονο άνθρωπο. Η επαναφορά διατροφικών μοντέλων όπως αυτό της μεσογειακής διατροφής, καθώς επίσης και η συμμόρφωση σε πιο ισορροπημένα σχήματα όσον αφορά την απώλεια βάρους, θα συντελέσουν στην βελτίωση της κατάστασης που σήμερα επικρατεί.

Αυτό που ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί είναι το ότι είναι πολύ σημαντική όχι μόνο η έγκαιρη διάγνωση της παχυσαρκίας, αλλά και η πρόληψη και αντιμετώπιση της. Προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτείται σύνεση και υπομονή, καθώς δεν είναι δυνατό να αλλάξουν απότομα και με βίαιες μεθόδους μακροχρόνιες συνήθειες, που υιοθετήθηκαν σταδιακά και έχουν παγιωθεί. Παράλληλα, το απότομο σκαμπανεύασμα στα κιλά, το λεγόμενο φαινόμενο γιο – γιο, όχι μόνο δεν προάγει τη σταθερότητα και μονιμότητα του αποτελέσματος μιας προσπάθειας, αλλά αντιθέτως απορυθμίζει το μεταβολισμό, εξαντλώντας τη δυνατότητα του οργανισμού για περαιτέρω απώλεια βάρους.

Κλείνοντας, είναι απαραίτητο να τονιστεί η σημασία της εκπαίδευσης πάνω σε ζητήματα σωστής διατροφής. Αυτό σημαίνει ότι απώλεια βάρους δε σημαίνει ακολουθεί κανείς ένα πρόγραμμα για κάποιο χρονικό διάστημα τηρώντας πιστά τις οδηγίες που του δίνονται με ένα απλό χαρτί, αλλά ευρύτερη αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς. Όπως άλλωστε διεθνείς φορείς επισημαίνουν, ίσως το σημαντικότερο μειονέκτημα της αντιμετώπισης της παχυσαρκίας είναι η ανεπάρκεια μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων όσον αφορά την διατήρηση της απώλειας σωματικού βάρους.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr