Η σχέση της έλλειψης άσκησης με το άγχος

Ο αυξημένος χρόνος ενασχόλησης με καθιστικές δραστηριότητες, όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης ή η χρήση υπολογιστή ηλεκτρονικών παιχνιδιών,
έχει συσχετισθεί από πολλές μελέτες με προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων της παχυσαρκίας και των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Νέα μελέτη, ωστόσο, δείχνει ότι ενδεχομένως να σχετίζεται και με τον κίνδυνο εμφάνισης άγχους.

Για τους σκοπούς της μελέτης, η οποία δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό BMC Public Health, Αυστραλοί ερευνητές πραγματοποίησαν συστηματική ανασκόπηση 9 μελετών, που είχαν διερευνήσει τη σχέση μεταξύ άγχους και καθιστικής συμπεριφοράς. Σε 7 από τις 9 μελέτες συμμετείχαν ενήλικες εθελοντές και στις υπόλοιπες 2 έφηβοι.

Μεταξύ των αποτελεσμάτων της μελέτης φάνηκε ότι ο αυξημένος καθιστικός χρόνος σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άγχους. Επιπλέον, μία από τις μελέτες έδειξε ότι το 36% των εφήβων που αφιέρωνε περισσότερες από 2 ώρες την ημέρα σε δραστηριότητες οθόνης (παρακολούθηση τηλεόρασης, χρήση υπολογιστή) είχε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άγχους, συγκριτικά με όσους αφιέρωναν λιγότερες από 2 ώρες.

Όπως σχολιάζουν οι ερευνητές, αν και δεν είναι σαφές με ποιο τρόπο συνδέεται ο καθιστικός χρόνος με το άγχος, εν τούτοις φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση, ενώ κλείνοντας, αναφέρουν πως απαιτούνται περισσότερες μελέτες, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν ο αυξημένος καθιστικός χρόνος οδηγεί σε εμφάνιση άγχους ή το αντίστροφο.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr