Η επίδραση της σωματική αδράνειας στην υγεία

Νέα μελέτη, που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας, δείχνει ότι δύο δεκαετίες καθιστικού τρόπου ζωής συνδέονται με διπλάσιο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σε σύγκριση με ένα πιο δραστήριο τρόπο ζωής.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 23.146 ενήλικες. Τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας αξιολογήθηκαν σε δύο χρονικές στιγμές, που απείχαν μεταξύ τους 22 χρόνια. Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, ανάλογα με τις συνήθειες άσκησης που είχαν σε κάθε χρονική στιγμή: καθιστικός τρόπος ζωής, μέτρια επίπεδα άσκησης (έως 2 ώρες ανά εβδομάδα) και υψηλά επίπεδα άσκησης (πάνω από 2 ώρες ανά εβδομάδα).

Συνολικά, οι συμμετέχοντες που είχαν καθιστικό τρόπο ζωής και στις δύο περιόδους αξιολόγησης, βρέθηκαν να έχουν 2 και 2,7 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και από καρδιαγγειακά νοσήματα, αντίστοιχα, συγκριτικά με όσους είχαν υψηλά επίπεδα άσκησης. Επιπλέον, ο κίνδυνος βρέθηκε να αυξάνεται για όσους ήταν αρχικά δραστήριοι και στη συνέχεια αδρανείς και να μειώνεται για όσους αύξησαν τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι ο καλύτερος τρόπος για τη διατήρηση της υγείας είναι η μακροχρόνια ενασχόληση με κάποιο είδος άσκησης. Ωστόσο, φαίνεται ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσει κανείς, καθώς η μετάβαση από τη σωματική αδράνεια σε ένα πιο δραστήριο τρόπο ζωής δεν παύει να προσφέρει σημαντικά οφέλη, ακόμη κι αν γίνει σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrtofis.gr