Η υγεία του στόματος και η μασητική ικανότητα του ατόμου είναι καθοριστική για τη διατήρηση ισορροπημένων διατροφικών επιλογών στους ηλικιωμένους.
Η απώλεια των δοντιών, που κατά συνέπεια οδηγεί στην υποβάθμιση της μασητικής ικανότητας, επηρεάζει άμεσα και τις διατροφικές επιλογές του ατόμου μειώνοντας τη συνολική πρόσληψη και αποκλείοντας ορισμένες ομάδες τροφίμων όπως τα φρούτα, τα λαχανικά και τα προϊόντα αρτοποιίας.

Μάλιστα, η απώλεια των οδόντων παρατηρείται κυρίως κατά τη τρίτη ηλικία, με αποτέλεσμα να θέτει τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα σε μεγαλύτερο διατροφικό κίνδυνο ανεπαρκειών και υποσιτισμού σε σχέση με τις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι οι δυνατότητες αποκατάστασης της μασητικής ικανότητας, μέσω τεχνητής οδοντοστοιχίας, διαφοροποιούνται μεταξύ των επιμέρους κοινωνικοοικονομικών επιπέδων (ΚΟΕ), με τα χαμηλότερα ΚΟΕ να βρίσκονται σε σημαντικά μειονεκτούσα θέση.

Οι κατάλληλες μαγειρικές παρασκευές και η συμμετοχή όλων των ομάδων των τροφίμων είναι καθοριστική για τη διατήρηση της υγείας των ηλικιωμένων παρά τα προβλήματα μάσησης.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr