Η Μεσογειακή δίαιτα αγαπά τον εγκέφαλο

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα που έρχονται από τη κοντινή μας Ισπανία ο εγκέφαλος ατόμων 3ης ηλικίας, ο οποίος βρίσκεται σε κίνδυνο για ανάπτυξη αγγειακής άνοιας, φαίνεται να ωφελείται περισσότερο από τη Μεσογειακή δίαιτα σε σχέση με μια δίαιτα χαμηλή σε
λιπαρά, η οποία συχνά συστήνεται σε άτομα 3ης ηλικίας με σκοπό να προλάβει τις καρδιοαγγειακές επιπλοκές που συνήθως εμφανίζονται σε αυτήν την ηλικία.

Στην μελέτη συμμετείχαν 522 άνδρες και γυναίκες ηλικίας μεταξύ 55 και 80 ετών. Οι συμμετέχοντες διαιρέθηκαν τυχαία σε τρείς ομάδες. Στη 1η ομάδα οι συμμετέχοντες ακολουθούσαν μια Μεσογειακού τύπου δίαιτα με πρόσθετο ελαιόλαδο, στη 2η ομάδα ακολουθούσαν μια Μεσογειακού τύπου δίαιτα με πρόσθετους ξηρούς καρπούς και σπόρους, ενώ στη 3η ομάδα δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή μίας χαμηλής σε λίπος δίαιτας σύμφωνα με τις συστάσεις για πρόληψη καρδιακών και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για 6,5 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων ελεγχόταν η προσκόλλησή τους στη δίαιτα ενώ παράλληλα γινόταν αξιολόγηση ποικίλων εγκεφαλικών λειτουργιών. Τα σκορ των τεστ που αξιολόγησαν τη λειτουργία του εγκεφάλου ήταν σημαντικά υψηλότερα για τις δύο ομάδες που ακολουθούσαν τη Μεσογειακού τύπου δίαιτα σε σχέση με την ομάδα που ακολουθούσε τη χαμηλή σε λίπος δίαιτα.

Τα αποτελέσματα παρέμειναν σημαντικά αφού λήφθηκαν υπόψη και παράγοντες που θα μπορούσαν να τα επηρεάσουν.

Έτσι, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια Μεσογειακού τύπου δίαιτα πλούσια σε ελαιόλαδο και ποικίλους σπόρους και ξηρούς καρπούς φαίνεται να συμβάλλει στη διατήρηση της λειτουργίας του εγκεφάλου των μεγαλύτερων ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr