Νέα δεδομένα για την άσκησης σε ηλικιωμένα άτομα

Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Neurology, δείχνει πως 6 μήνες αερόβιας προπόνησης μπορούν να αντιστρέψουν ήπια συμπτώματα έκπτωσης της νοητικής λειτουργίας, σε ηλικιωμένα άτομα.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 160 ενήλικες, ηλικίας 65 ετών κατά μέσο όρο. Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες, από τις οποίες η πρώτη ακολούθησε ένα πρόγραμμα αερόβιας προπόνησης, η δεύτερη ακολούθησε τη δίαιτα DASH που προτείνεται για την αντιμετώπιση της υπέρτασης, η τρίτη συνδύασε τη δίαιτα DASH με το πρόγραμμα αερόβιας προπόνησης και η τέταρτη έλαβε συμβουλές για την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, μέσω τηλεφώνου. Η ερευνητική ομάδα αξιολόγησε τη νοητική λειτουργία των εθελοντών κατά την έναρξη της μελέτης και μετά από διάστημα 6 μηνών.

Συνολικά, οι ερευνητές παρατήρησαν βελτίωση σε δείκτες νοητικής λειτουργίας μεταξύ των εθελοντών που ακολούθησαν τη δίαιτα DASH σε συνδυασμό με το πρόγραμμα αερόβιας προπόνησης.

Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, τα ευρήματα της μελέτης είναι ενθαρρυντικά, καθώς δείχνουν ότι η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας μπορεί ακόμη και σε 6 μήνες να επιφέρει σημαντική βελτίωση της νοητικής λειτουργίας σε ηλικιωμένα άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα ήπιας έκπτωσής της. Κλείνοντας, σχολιάζει πως θα πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες μελέτες, σε μεγαλύτερο δείγμα εθελοντών και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr