Νέα δεδομένα για τις αρνητικές επιπτώσεις του καθιστικού τρόπου ζωής

Νέα μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία και δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of Epidemiology & Community Health, δείχνει πως ο παρατεταμένος καθιστικός χρόνος συνδέεται με 50.000 θανάτους ετησίως.

Ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων ετών έχουν συσχετίσει το «καθισιό» με υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, σακχαρώδη διαβήτη, καρκίνου και θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, οι ερευνητές θέλησαν να εκτιμήσουν την οικονομική επιβάρυνση που προκαλεί ο παρατεταμένος καθιστικός χρόνος και τα σχετιζόμενα με αυτόν προβλήματα, στο εθνικό σύστημα υγείας.

Συνολικά, υπολογίστηκε ότι το 30% των ενηλίκων στη Μεγάλη Βρετανία δαπανά τουλάχιστον 6 ώρες σε καθιστικές δραστηριότητες τις καθημερινές, ποσοστό που αυξάνεται σε 37% τις ημέρες του σαββατοκύριακου. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι 11.6% των θανάτων θα μπορούσε να αποδοθεί στον καθιστικό τρόπο ζωής.
Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, ο σχεδιασμός της μελέτης δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Σε κάθε περίπτωση, όμως, επιβεβαιώνει την επιβαρυντική δράση του «καθισιού» στην υγεία και την ποιότητα ζωής και τονίζει την ανάγκη εφαρμογής στρατηγικών για τη μείωση του καθιστικού χρόνου.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr