Η νεοφοβία είναι μια κατάσταση που παρατηρείται κυρίως σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Χαρακτηρίζεται από το φόβο ή την άρνηση για την δοκιμή νέων τροφίμων.
Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο UPV/EHU της Ισπανίας, τα παιδιά με νεοφοβία έχουν χαμηλότερο δείκτη ποιότητας στη διατροφή τους, καθώς απέχουν σημαντικά από τη μεσογειακή διατροφή.

Η μελέτη συμπεριέλαβε στοιχεία από 831 μαθητές ηλικίας 8-16 ετών. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια σχετικά με τη βρεφική νεοφοβία και πραγματοποιήθηκαν ερωτήσεις για την κατανόηση του τρόπου ζωής του παιδιού και της οικογένειας. Η ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και είχαν νεοφοβία, είχαν χαμηλότερο δείκτη ποιότητας όσον αφορά τη μεσογειακή διατροφή, μεγαλύτερο άγχος και χαμηλότερη αυτοεκτίμηση.

Παράλληλα φάνηκε ότι οι γονείς οι οποίοι είναι εκείνοι που ελέγχουν το τι καταναλώνουν τα παιδιά, πόσο και πότε, πολλές φορές στην προσπάθεια τους να δώσουν στα παιδιά να καταναλώσουν καινούρια τρόφιμας ασκούν μεγάλη πίεση, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη ψυχολογική κατάσταση των παιδιών. Φαίνεται μάλιστα ότι μπορεί οι γονείς να προσπαθούν πολύ, στο τέλος όμως τα παρατάνε. Επιπλέον, πάντα στα πλαίσια της μελέτης, φάνηκε ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι περισσότερο υπομονετικοί, έτσι ώστε να μην αναπτύσσεται ή επιδεινώνεται η νεοφοβία στα παιδιά.

Σημαντική για την αποφυγή του προβλήματος αυτού είναι η ύπαρξη μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας ανάμεσα στο γονέα και το παιδί. Επιπλέον τα παιδιά θα πρέπει να συμμετέχουν στα ψώνια αλλά και στη προετοιμασία του φαγητού.

Από την Κατερίνα Κουρουπάκη, επιστημονική συνεργάτη neadiatrofis.gr