Η σημασία του μητρικού θηλασμού για τη νοημοσύνη ενός παιδιού

Νέα μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία, δείχνει πως η παρατεταμένη διάρκεια του μητρικού θηλασμού, συνδέεται με αυξημένη νοημοσύνη, υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και απόκτηση μεγαλύτερου εισοδήματος, κατά την ενήλικο ζωή.

Για τους σκοπούς της μελέτης, που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Global Health, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από περίπου 3.500 βρέφη. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν πληροφορίες για το μορφωτικό επίπεδο και το εισόδημα και παράλληλα μέτρησαν το δείκτη νοημοσύνης των συμμετεχόντων μετά από μέσο διάστημα 30 ετών. Το δείγμα της μελέτης χωρίστηκε σε 5 ομάδες, ανάλογα με τη συνολική διάρκεια του θηλασμού. Επιπλέον, η ερευνητική ομάδα έλαβε υπόψιν 10 παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν συμβάλλει στην αύξηση του δείκτη νοημοσύνης, όπως το οικογενειακό εισόδημα κατά την περίοδο γέννησης του βρέφους, την ηλικία της μητέρας και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, φάνηκε ότι ο θηλασμός οδήγησε σε αύξηση του επιπέδου νοημοσύνης, υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και υψηλότερο εισόδημα κατά την ενήλικο ζωή, ενώ το όφελος βρέθηκε να είναι μεγαλύτερο όσο μεγαλύτερη ήταν και η διάρκεια του θηλασμού, με ανώτερο όριο τους 12 μήνες. Ειδικότερα, σε σύγκριση με τα βρέφη που θήλασαν για λιγότερο από 1 μήνα, εκείνα που θήλασαν για 12 μήνες βρέθηκαν να έχουν υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης κατά 4 μονάδες, 0.9 περισσότερα έτη εκπαίδευσης και υψηλότερο εισόδημα κατά 104 δολάρια, κοντά στην ηλικία των 30 ετών.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, η παρούσα μελέτη παρέχει τις πρώτες ενδείξεις σχετικά με το ότι η παρατεταμένη διάρκεια θηλασμού, όχι μόνο οδηγεί σε υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης στην ηλικία των 30 ετών, αλλά παράλληλα επιδρά θετικά σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο βελτιώνοντας το μορφωτικό επίπεδο και το εισόδημα. Τέλος, η επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας σχολιάζει πως η θετική επίδραση του μητρικού θηλασμού στη νοημοσύνη οφείλεται πιθανότατα στην παρουσία λιπαρών οξέων μακράς αλύσου στο μητρικό γάλα, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Από τη Χριστίνα Κατσαρού, επιστημονική συνεργάτη neadiatrofis.gr