Η γηριατρική πρόληψη ήταν το αντικείμενο συζήτησης που ανέπτυξε το Δ.Σ της Ελληνικής Εταιρείας για την Μελέτη και Έρευνα της Γήρανσης (ΕΕΜΕΓ) στην εναρκτήρια εκδήλωση της επιστημονικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με αφορμή την ίδρυσή της, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Οι δυνατότητες πρόληψης των επιπτώσεων του γήρατος και των συνεπειών τους αποτελούν το αντικείμενο συζήτησης μεταξύ κορυφαίων ειδικών επιστημόνων απ’ όλο τον κόσμο. Η γηριατρική ασχολείται με την διαχείριση οξέων και χρόνιων νόσων και συνδρόμων, κυρίως σε ευπαθή ηλικιωμένα άτομα. Πρόσφατα, εξάλλου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή της υγείας και στην πρόληψη των σχετιζόμενων με την πρόοδο της ηλικίας ασθενειών. Σκοπός της προληπτικής γηριατρικής είναι η καλλιέργεια μίας κατάστασης σωματικής, διανοητικής και ψυχικής υγείας, η οποία θα επιτρέψει τη μεγιστοποίηση του προσδόκιμου επιβίωσης, με διατήρηση υψηλού βαθμού λειτουργικότητας και αυτονομίας των ατόμων.

Η Ε.Ε.Μ.Ε.Γ ιδρύθηκε το 2014, σε μια εποχή, που, αφενός η ηλικία του πληθυσμού αυξάνεται, αφετέρου ενισχύεται η ευαισθησία και το ενδιαφέρον για τα προβλήματα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και για τα θέματα που αφορούν στη γήρανση, τόσο από την πλευρά επαγγελματιών υγείας, όσο και από την πλευρά του ευρύτερου κοινού.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και εν τέλει της ζωής των μεγαλύτερων ατόμων και για παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και πληροφοριών που θα αφορούν όλους όσοι ενδιαφέρονται ενεργά για τα θέματα της γήρανσης. Τα συμπόσια που διοργανώνονται παγκοσμίως με συμμετέχοντες ομιλητές ιατρού, βιολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, διατροφολόγους αλλά και φιλοσόφους μεγάλων Πανεπιστημίων έχουν θέσει το πλαίσιο συζήτησης και έχουν μπει οι βάσεις για την παραγωγική συνεργασία και την περαιτέρω εξέλιξη της πολύπλευρης έρευνας που αφορά στη γήρανση σαν βιολογικό, ιατρικό και κοινωνικό φαινόμενο.

Από τη Βίκυ Καρατζαφέρη, υπεύθυνη θεμάτων υγείας neadiatrofis.gr