Νέα μελέτη, που παρουσιάστηκε σε συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρίας Καρδιολογίας, δείχνει πως η εφαρμογή αλλαγών στον τρόπο ζωής για 16 εβδομάδες, μπορεί να μειώσει την ανάγκη λήψης φαρμάκων σε άνδρες και γυναίκες με υπέρταση.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 129 υπέρβαρους και παχύσαρκους ενήλικες, ηλικίας 40-80 ετών, οι οποίοι είχαν τιμές συστολικής και διαστολικής πίεσης 130-160 mmHg και 80-99 mmHg, αντίστοιχα, χωρίς να παίρνουν αντιυπερτασικά φάρμακα. Από αυτούς, το 50% τουλάχιστον θα έπρεπε να λάβει φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες για την αντιμετώπιση της υπέρτασης.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις διαφορετικές ομάδες καθεμία εκ των οποίων πραγματοποίησε διαφορετικές αλλαγές στον τρόπο ζωής για διάστημα 16 εβδομάδων. Οι εθελοντές της πρώτης ομάδας υιοθέτησαν μια ειδική δίαιτα χαμηλή σε αλάτι, τη δίαιτα DASH, συμμετείχαν σε πρόγραμμα απώλειας βάρους και πραγματοποιούσαν άσκηση υπό επίβλεψη 3 φορές την εβδομάδα. Η δεύτερη ομάδα πραγματοποίησε αλλαγές μόνο στις διατροφικές συνήθειες, ακολουθώντας τη δίαιτα DASH, ενώ η τρίτη ομάδα δεν πραγματοποίησε καμία αλλαγή.

Συνολικά, στους ενήλικες της πρώτης ομάδας παρατηρήθηκε μείωση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης κατά 16 mmHg και 10 mmHg, για τη συστολική και διαστολική πίεση αντίστοιχα, ενώ σημαντική βελτίωση σημειώθηκε και στους εθελοντές της δεύτερης ομάδας. Μετά την ολοκλήρωση των 16 εβδομάδων παρέμβασης, μόλις το 15% των ενηλίκων της πρώτης και το 23% των ενηλίκων της δεύτερης ομάδας εξακολουθούσαν να χρειάζονται αντιυπερτασική αγωγή, έναντι του 50% των συμμετεχόντων της τρίτης ομάδας, που δεν πραγματοποίησε καμία αλλαγή.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr