Οι συνέπειες του αυξημένου σωματικού βάρους στο σκελετό των παιδιών

Παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι τα παχύσαρκα παιδιά τείνουν να έχουν και υψηλότερα επίπεδα μυϊκής μάζας, τα οποία συμβάλλουν στην οστική ανάπτυξη.
Ωστόσο, σύμφωνα με νέα ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, φαίνεται ότι το υπερβάλλον σωματικό λίπος ενδεχομένως να έχει αρνητική επίδραση στην οστική υγεία των παιδιών.

Για τους σκοπούς της παρούσας ανασκόπησης, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity, οι ερευνητές εξέτασαν δείκτες που σχετίζονται με το μέγεθος και τη δύναμη των οστών, κατά τη διάρκεια της παιδικής κι εφηβικής ηλικίας.

Όπως αναφέρουν, η μυϊκή μάζα καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί το οστό. Επομένως, εφόσον τα παχύσαρκα παιδιά έχουν και υψηλότερα επίπεδα μυϊκής μάζας, θα περίμενε κανείς ότι θα έχουν μεγαλύτερα και δυνατότερα οστά. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της ανασκόπησης δεν επιβεβαιώνουν την παραπάνω υπόθεση.

Ειδικότερα, φαίνεται ότι το υπερβάλλον σωματικό λίπος μπορεί να αποθηκευτεί εντός των μυών, γεγονός που ενδεχομένως επηρεάζει αρνητικά την οστική ανάπτυξη. Ο επικεφαλής της μελέτης σχολιάζει πως θα πρέπει να διεξαχθούν νέες μελέτες, προκειμένου να διερευνηθεί με ποιο τρόπο μπορεί το σωματικό λίπος να επηρεάσει την ανάπτυξη των οστών στα παιδιά. Κλείνοντας, δεδομένης της πιθανής αρνητικής επίδρασης του υπερβάλλοντος σωματικού λίπους στην οστική υγεία, προτρέπει την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών διατροφής και άσκησης από τα παιδιά.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr