Ποικίλοι παράγοντες μπορούν να επιδρούν στη διαιτητική συμπεριφορά των εφήβων με τους σημαντικότερους αυτών να παρουσιάζονται παρακάτω:

• Η δομή και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας, και ιδιαίτερα η διατροφική συμπεριφορά των γονέων. Οι γονείς φαίνεται να λειτουργούν ως πρότυπα συμπεριφοράς, ενώ παράλληλα είναι εκείνοι οι οποίοι διαμορφώνουν τα γεύματα των παιδιών τους. Βέβαια, ο ρόλος τους εξασθενεί με την είσοδο στην εφηβεία. Παρόλα αυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των βασικότερων διατροφικών συνηθειών των παιδιών τους τα προηγούμενα χρόνια.

• Η παρέα με συνομηλίκους και η ανάγκη ένταξης στο κοινωνικό σύνολο μέσω ταύτισης με τις συνήθειες των άλλων, στις οποίες εντάσσεται και η κατανάλωση γευμάτων απ’ έξω.

• Η διαθεσιμότητα των τροφίμων, με τους γονείς να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

• Η έκθεση των εφήβων σε διαφημίσεις τροφίμων.

• Τα κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα που προωθούνται από τη βιομηχανία ρούχων και τη μόδα.

• Η εικόνα που έχει το άτομο για τον εαυτό του, στην οποία επιδρούν τα πρότυπα ομορφιάς και η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.

• Τέλος, οι προσωπικές αξίες και εμπειρίες που αποκτά ο έφηβος με την ωρίμανση και την ενηλικίωσή του.

Η οικογένεια αποτελεί ένα από τους παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της διατροφής των εφήβων.
Ας μην ξεχνάμε ότι οι γονείς είναι εκείνοι που μπορούν να μυήσουν τα παιδιά τους στις αρχές της ισορροπημένης διατροφής.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr