Νέα μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Μελέτης της Παχυσαρκίας, δείχνει πως οι αυξημένες τιμές δείκτη μάζας σώματος και περιφέρειας μέσης στους άνδρες, σχετίζονται με
υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης μιας επιθετικής μορφής καρκίνου του προστάτη.
Μέχρι σήμερα, η σχέση που συνδέει τα επίπεδα σωματικού λίπους με τον καρκίνο του προστάτη δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 141.896 άνδρες, ηλικίας 52 ετών κατά μέσο όρο, από 8 Ευρωπαϊκές χώρες, τους οποίους παρακολούθησαν για συνολικό διάστημα 14 ετών.

Συνολικά, φάνηκε πως οι άνδρες με αυξημένες τιμές δείκτη μάζας σώματος και περιφέρειας μέσης είχαν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης μιας επιθετικής μορφής καρκίνου του προστάτη. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε αύξηση του δείκτη μάζας σώματος κατά 5 μονάδες, ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου βρέθηκε να είναι υψηλότερος κατά 10%, ενώ για κάθε αύξηση της περιφέρειας μέσης κατά 10 εκατοστά ο κίνδυνος ήταν υψηλότερος κατά 13%.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, αν και η σχέση που συνδέει το σωματικό βάρος με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη είναι πολύπλοκή, τα ευρήματα της μελέτης υποστηρίζουν της υπάρχουσες οδηγίες για την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων, οι οποίες συστήνουν τη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους.

Από τη Χριστίνα Κατσαρού, επιστημονική συνεργάτη neadiatrofis.gr