Πώς σχετίζεται το βάρος με την ταχύτητα που τρώμε

Η αύξηση του σωματικού βάρους οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που αφορούν στην πρόσληψη ενέργειας (θερμίδων) μέσω της διατροφής και στην κατανάλωση ενέργειας μέσω της σωματικής άσκησης.

Μελέτες που έχουν διεξαχθεί τα προηγούμενα χρόνια έχουν δείξει ότι ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες ίσως να συμπεριλαμβάνεται και η ταχύτητα κατανάλωσης της τροφής.

Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ότι τα παχύσαρκα άτομα καταναλώνουν τα γεύματά τους με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τα άτομα που έχουν φυσιολογικό σωματικό βάρος. Μία πρόσφατη μελέτη επεδίωξε να διερευνήσει την αιτιολογική βάση αυτής της παρατήρησης, κάνοντας μια σύνθεση των αποτελεσμάτων 22 ερευνών που έχουν εστιαστεί σε αυτό το αντικείμενο. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, τα άτομα που καταναλώνουν την τροφή τους με ταχύτερο ρυθμό, καταναλώνουν τελικά και περισσότερες θερμίδες μέσω των γευμάτων τους συγκριτικά με εκείνα που τρώνε πιο σιγά. Ένας πιθανός μηχανισμός στον οποίο οι συγγραφείς της μελέτης αποδίδουν αυτήν την παρατήρηση είναι ότι τα άτομα που τρώνε αργά έχουν περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερη ένταση έκθεσης στη γεύση της τροφής, γεγονός που φαίνεται να οδηγεί τελικά και σε χαμηλότερη θερμιδική πρόσληψη.

Η μείωση του ρυθμού κατανάλωσης των γευμάτων μπορεί να συμβάλλει στον έλεγχο του σωματικού βάρους, ειδικά όταν εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ισορροπημένου διαιτολογίου που συνδυάζεται με επαρκή επίπεδα σωματικής δραστηριότητας.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr