Σκλήρυνση κατά πλάκας και βιταμίνη D

Η πολλαπλή σκλήρυνση, γνωστή και ως σκλήρυνση κατά πλάκας, αποτελεί μια απρόβλεπτη και σοβαρή χρόνια νόσο, από την οποία πάσχουν περίπου 2 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως.
Σύμφωνα με νέα μελέτη, φαίνεται ότι τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα κατά τη γέννηση σχετίζονται με την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου αργότερα στη ζωή.

Για τους σκοπούς της μελέτης, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Neurology, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 521 ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, που είχαν γεννηθεί μετά τον Απρίλιο του 1981 και είχαν διαγνωσθεί με τη νόσο μέχρι το 2012. Οι ερευνητές συνέκριναν τα επίπεδα βιταμίνης D κατά τη γέννηση, μεταξύ των ασθενών και 972 υγιών εθελοντών που είχαν γεννηθεί την ίδια χρονική περίοδο.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 5 ομάδες ανάλογα με τα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα κατά τη γέννηση. Η ομάδα με τα χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D είχε τιμές μικρότερες των 21 nmol/L και η ομάδα με τα υψηλότερα επίπεδα είχε τιμές ίσες ή μεγαλύτερες των 49 nmol/L. Συνολικά, τα άτομα με τα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D φάνηκαν να έχουν 47% μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης πολλαπλής σκλήρυνσης.

Επιπλέον, κάθε αύξηση των επιπέδων βιταμίνης D κατά 25 nmol/L, βρέθηκε να σχετίζεται με 30% μείωση της πιθανότητας εμφάνισης της νόσου. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η βιταμίνη D πιθανόν να δρα προστατευτικά ενάντια στον κίνδυνο εμφάνισης πολλαπλής σκλήρυνσης.

Κλείνοντας, σχολιάζουν πως απαιτούνται περισσότερες μελέτες προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα παρόντα ευρήματα.