Τα ψάρια σύμμαχος καλής υγείας

Η κατανάλωση ψαριού αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά της Μεσογειακής διατροφής και ποικίλες επιδημιολογικές μελέτες έχουν εξετάσει τις θετικές επιδράσεις της κατανάλωσης αυτού τόσο στο επίπεδο υγείας όσο και στην πρόληψη παθολογικών καταστάσεων.

Το ψάρι είναι μια καλή πηγή πρωτεΐνης, που συνδυάζει ταυτόχρονα υψηλή περιεκτικότητα σε ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα. Τα ω-3 λιπαρά οξέα έχουν συνδεθεί με σημαντική μείωση της αθηρωματικής πλάκας, των επιπέδων των τριγλυκεριδίων, της αρτηριακής πίεσης και του κινδύνου εμφάνισης αρρυθμίας.

Η διαιτητική πρόληψη των ω-3 λιπαρών οξέων είναι προτιμότερη από τη συμπληρωματική πρόσληψη, με εξαίρεση τα άτομα με ήδη εγκατεστημένη στεφανιαία νόσο, στα οποία η συμπληρωματική χορήγηση φαίνεται να έχει οφέλη. Μάλιστα, η κατανάλωση ψαριού έχει συσχετιστεί με χαμηλότερα επίπεδα δεικτών φλεγμονής σε υγιείς ενήλικες.

Παράλληλα, δεδομένα από τη μελέτη MEDIS, αποκαλύπτουν τη συσχέτιση μεταξύ της μακροχρόνιας κατανάλωσης ψαριού και του επιπέδου υγείας σε άτομα 3ης ηλικίας. Συγκεκριμένα, η πρόσληψη ψαριού βρέθηκε να παρουσιάζει μια αντίστροφη συσχέτιση με τη συστολική αρτηριακή πίεση, τη γλυκόζη νηστείας, τα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων στο πλάσμα. Δεδομένα από την ίδια μελέτη έδειξαν ότι άτομα που εμφάνιζαν χαμηλό ή μεσαίο βαθμό κατάθλιψης παρουσίαζαν υψηλότερη πρόσληψη ψαριού σε σύγκριση με τα άτομα που εμφάνιζαν υψηλό βαθμό κατάθλιψης.

Ο Gao και οι συνεργάτες του σε μια μελέτη ατόμων ηλικίας άνω των 55 ετών βρήκαν ότι η συμπληρωματική πρόσληψη ω-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων συσχετιζόταν με χαμηλότερη γνωστική απώλεια, ενώ παράλληλα σε μία πρόσφατη ανασκόπηση η κατανάλωση ψαριού φαίνεται να αποτελεί πλεονέκτημα όσον αφορά στον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Η πρόσληψη ψαριού φαίνεται να μειώνει το κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων φθοράς, αλλά και γενικά να συμβάλλει σε ένα καλύτερο επίπεδο υγείας μειώνοντας τη νοσηρότητα.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr