Προσοχή στα επικίνδυνα φυτοφάρμακα στα τρόφιμα

Tα τελευταία χρόνια, η χρήση των λεγόμενων nanomaterials (νανοϋλικών) για την επεξεργασία νερού, τη συσκευασία τροφίμων, την παρασκευή φυτοφαρμάκων, καλλυντικών και άλλων βιομηχανικών προϊόντων έχει αυξηθεί. Ωστόσο, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία από την επιστημονική κοινότητα ότι αυτά τα σωματίδια θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Σε μια προσπάθεια μέτρησης των επιπέδων νανοσωματιδίων, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Missouri ανέπτυξαν μια αξιόπιστη μέθοδος για την ανίχνευση νανοσωματιδίων αργύρου σε φρέσκα προϊόντα και άλλα προϊόντα διατροφής. Μέσω αυτής μελέτησαν το υπόλειμμα και τη διείσδυση μιας κατηγορίας σωματιδίων, των νανοσωματιδίων αργύρου σε αχλάδια.
Βύθισαν τα αχλάδια σε ένα διάλυμα παρόμοιο με αυτά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φυτοφαρμάκων και στη συνέχεια πλύθηκαν και ξεπλύθηκαν επανειλημμένα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τέσσερις ημέρες μετά την αγωγή και έκπλυση τα νανοσωματίδια αργύρου εξακολουθούν να παραμένουν στη φλούδα, ενώ τα μικρότερα σωματίδια ήταν σε θέση να διαπεράσουν το φλοιό και να φτάσουν στο εσωτερικό του.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα νανοσωματίδια αργύρου μπορούν να περάσουν από το γαστρεντερικό μας σύστημα στην κυκλοφορία του αίματος και από εκεί σε δυνητικά ευαίσθητες περιοχές, όπως η σπλήνα, ο εγκέφαλος, το ήπαρ και η καρδιά.

Σύμφωνα πάντα με τους ερευνητές είναι σημαντικό να αναπτύσσονται νέες μέθοδοι ανίχνευσης τέτοιων ουσιών στα τρόφιμα, ώστε να μειωθεί όσο το δυνατό περισσότερο η κατανάλωσή τους από τους καταναλωτές.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr