Ανησυχητικά νέα για τα ποσοστά υπέρβαρου και παχυσαρκίας παγκοσμίως

Νέα, παγκόσμια μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine, δείχνει πως περισσότεροι από 2 δισεκατομμύρια ενήλικες και παιδιά παγκοσμίως, αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το υπερβάλλον σωματικό βάρος και την παχυσαρκία, ενώ το ποσοστό των ατόμων που πεθαίνουν από τα εν λόγω προβλήματα φαίνεται να αυξάνεται συνεχώς.

Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 195 χώρες, τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά το διάστημα 1980-2015. Υπολογίστηκε ότι το 2015, 2,2 δισεκατομμύρια ενήλικες και παιδιά, δηλαδή περίπου το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού, είχαν αυξημένο σωματικό βάρος. Μεταξύ αυτών, σχεδόν 108 εκατομμύρια παιδιά και περισσότεροι από 600 εκατομμύρια ενήλικες είχαν δείκτη μάζας σώματος μεγαλύτερο του 30, που αποτελεί το όριο, πάνω από το οποίο ένα άτομο χαρακτηρίζεται ως παχύσαρκο.

Επιπλέον, φάνηκε πως τα ποσοστά εμφάνισης παχυσαρκίας έχουν διπλασιαστεί συγκριτικά με το 1980 σε περισσότερες από 70 χώρες, ενώ στην περίπτωση των παιδιών ο ρυθμός αύξησης βρέθηκε να είναι υψηλότερος από αυτόν των ενηλίκων, σε πολλές χώρες.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα ευρήματα της μελέτης είναι ανησυχητικά και στοιχειοθετούν μια σοβαρή κρίση για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, σχολιάζουν πως το υπερβάλλον σωματικό βάρος αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα δημόσιας υγείας της σύγχρονης εποχής, ενώ στόχος των επιστημονικών φορέων θα πρέπει να είναι η συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων για την αναζήτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων στρατηγικών που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr