Η μελέτη ενός συνόλου κλινικών δοκιμών, που διεξήχθησαν με σκοπό να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα της συμπληρωματικής χορήγησης πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στη κλινική εικόνα της ΔΕΠΥ, έδειξε ότι η
συμπληρωματική χορήγηση ω-6 λιπαρών οξέων ή δοκοσαεξανοϊκό οξέος (DHA) μόνο ή σε συνδυασμό με μικρή δόση εικοσαπεντανοϊκού οξέος (EPA) δεν είχε καμία επίδραση στη συμπτωματολογία της ΔΕΠΥ, ενώ διφορούμενα ήταν τα αποτελέσματα σε γνωστικό επίπεδο.

 Ενώ η συμπληρωματική χορήγηση μίγματος μακράς αλύσου πολυακόρεστων λιπαρών οξέων για 3-4 μήνες φάνηκε να οδηγεί σε μείωση της συχνότητας και της βαρύτητας των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ με πιθανά θετικά αποτελέσματα και σε γνωστικό επίπεδο.

Μάλιστα, μια μετά-ανάλυση του 2011, η οποία συμπεριέλαβε 10 κλινικές δοκιμές και 699 συμμετέχοντες, έδειξε ότι η συμπληρωματική χορήγηση ω-3 λ.ο, και ειδικότερα EPA, είναι μετρίως αποτελεσματική, στη θεραπεία των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, όμως η αποτελεσματικότητα της είναι συγκρίσιμη με τη φαρμακολογική θεραπεία και δεδομένης της έλλειψης παρενεργειών μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική μορφή θεραπείας.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr