Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Obesity, δείχνει πως ο παρατεταμένος καθιστικός χρόνος, που περιλαμβάνει δραστηριότητες που γίνονται σε καθιστή ή ξαπλωμένη θέση με ελάχιστη ενεργειακή δαπάνη, συνδέεται με τη συσσώρευση λίπους στα εσωτερικά όργανα του σώματος.

Στη μελέτη συμμετείχαν 124 ενήλικες που είχαν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη. Οι ερευνητές αξιολόγησαν το χρόνο που αφιέρωσαν οι εθελοντές σε καθιστικές δραστηριότητες για διάστημα μίας εβδομάδας, με τη χρήση επιταχυνσιομέτρων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία, για τον προσδιορισμό του λίπους στο ήπαρ, του σπλαγχνικού και υποδόριου λίπους, καθώς και του ολικού κοιλιακού λίπους.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν πως όσο περισσότερος ήταν ο χρόνος που αφιέρωναν οι εθελοντές σε καθιστικές δραστηριότητες, τόσο υψηλότερα ήταν και τα επίπεδα σπλαγχνικού λίπους, ολικού κοιλιακού λίπους και λίπους στο ήπαρ. Επιπλέον, η εν λόγω συσχέτιση φάνηκε να είναι ισχυρότερη για όσους δεν έφταναν τα 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκηση ανά εβδομάδα.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, είναι γνωστό πως ο παρατεταμένος καθιστικός χρόνος αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση πολλών χρόνιων νοσημάτων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και η στεφανιαία νόσος. Επιπλέον, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι πιθανόν να συνδέεται και με μεγαλύτερη συσσώρευση ενδοκοιλιακού λίπους, το οποίο με τη σειρά του προκαλεί περαιτέρω επιβάρυνση. Τέλος, στόχος της ερευνητικής ομάδας είναι να εξετάσει κατά πόσο η τακτική διακοπή του παρατεταμένου καθιστικού χρόνου μπορεί να επιφέρει θετικές μεταβολές στα επίπεδα ενδοκοιλιακού λίπους.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr