Νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνει ότι τα υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας είναι πιθανότερο να οφείλονται στον καθιστικό τρόπο ζωής και όχι στην ενεργειακή πρόσληψη.
Για τους σκοπούς της μελέτης, που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό The American Journal of Medicine, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα των τελευταίων 20 ετών, από τα οποία φάνηκε ότι τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ από την άλλη η ενεργειακή πρόσληψη έχει παραμείνει σχετικά σταθερή.
Συγκεκριμένα, τα ποσοστά των ενηλίκων που δήλωσαν ότι δεν κάνουν κανενός είδους φυσική δραστηριότητα αυξήθηκαν από 19,1% και 11,4% το 1994 σε 51,7% και 43,5% το 2010, για γυναίκες και άνδρες αντίστοιχα. Από την άλλη, παρατηρήθηκε ότι η συνολική ημερήσια πρόσληψη θερμίδων, λίπους, υδατανθράκων και πρωτεΐνης δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια.

Ωστόσο, ο μέσος δείκτης μάζας σώματος σημείωσε αύξηση κατά 0,37% κάθε χρόνο, κατά το διάστημα αυτό, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται σε νεαρές γυναίκες. Επιπλέον, παρατηρήθηκε αύξηση και στα ποσοστά κεντρικής παχυσαρκίας, καθώς η περιφέρεια μέσης αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 0,37% και 0,27% κάθε χρόνο, σε γυναίκες και άνδρες αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή παρατηρήθηκε τόσο σε υπέρβαρες όσο και σε φυσιολογικού σωματικού βάρους γυναίκες, ενώ στους άνδρες η αύξηση παρατηρήθηκε μόνο σε όσους ήταν υπέρβαροι.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι ανησυχητικό ότι ενώ φαίνεται πως τα συνολικά ποσοστά παχυσαρκίας σταθεροποιούνται σταδιακά, παρατηρείται αύξηση στις νεότερες ηλικίες, στις γυναίκες και κυρίως στην κεντρικού τύπου παχυσαρκία που αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου, ακόμη και για άτομα με φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr