Η καθιστική ζωή «ευθύνεται» και για θανάτους

Οι επιπτώσεις του παρατεταμένου καθιστικού χρόνου στην υγεία, αποτελούν τα τελευταία χρόνια αντικείμενο έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος, με πολλές μελέτες να δείχνουν ότι συνδέεται με την παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα ή ακόμη και τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου.
Σε αυτές, έρχονται να προστεθούν νέα δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία το «καθισιό» για περισσότερες από 3 ώρες ανά ημέρα είναι «υπεύθυνο» για το 3.8% των θανάτων από οποιαδήποτε αιτία, σε 54 χώρες παγκοσμίως.

Για τους σκοπούς της μελέτης, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό American Journal of Preventive Medicine, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 2002-2010 σε 54 χώρες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 1,1 δισεκατομμύριο ενήλικες, αντιπροσωπεύοντας το 25% του ενήλικου πληθυσμού παγκοσμίως.

Συνολικά, υπολογίστηκε ότι το 3.8% των θανάτων από οποιαδήποτε αιτία, δηλαδή 433.000 θάνατοι στο σύνολο των χωρών που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, οφείλεται στον παρατεταμένο καθιστικό χρόνο, διάρκειας τουλάχιστον 3 ωρών ανά ημέρα. Επιπλέον, βρέθηκε ότι μια πιθανή μείωση του «καθισιού» σε λιγότερο από 3 ώρες ημερησίως, θα οδηγούσε σε αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης κατά 0,2 έτη.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν πως ακόμη και μικρή μείωση του καθιστικού χρόνου μπορεί να έχει σημαντικό όφελος, τονίζοντας την ανάγκη προώθησης ενός πιο δραστήριου τρόπου ζωής για τη μείωση της θνησιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από τη Χριστίνα Κατσαρού, επιστημονική συνεργάτη neadiatrofis.gr