Η γήρανση των οστών επιταχύνεται από την έλλειψη της βιταμίνης D

To U.S. Department of Energy Lawrence Berkeley National Laboratory και το University of California έδειξαν ότι η διαδικασία γήρανσης των οστών μπορεί να επιταχυνθεί σημαντικά από την έλλειψη της βιταμίνης D.
Η έλλειψη της βιταμίνης D έχει ως αποτέλεσμα να επάγει μείωση της οστικής πυκνότητας και να προδιαθέτει την εμφάνιση οστικών καταγμάτων.

 Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι πέρα από την ανεπαρκή επιμετάλλωση των οστών κατά την απουσία της παρούσας βιταμίνης συντελείται και μια γήρανση του ήδη υπάρχοντος οστού. Ουσιαστικά, υπό συνθήκες έλλειψης της βιταμίνης D συντελούνται δομικές αλλαγές μέσω επίδρασης σε εξωγενείς και ενδογενείς δομικούς μηχανισμούς των οστών.

Οι ερευνητές κατέληξαν ότι η έλλειψη βιταμίνης D επάγει δομικές αλλαγές στα οστά αυξάνοντας την έναρξη και τη διάδοση των προκαλούμενων ρωγμών σε αυτά.

Επομένως, η έλλειψη βιταμίνης D μπορεί να επιδρά αρνητικά τόσο στην οστική πυκνότητα όσο και στη δομή του οστού προδιαθέτοντας στην πρόκληση καταγμάτων.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr