Η παχυσαρκία γερνάει τον εγκέφαλό μας;

Νέα μελέτη, που πραγματοποίησαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Cambridge στη Μ. Βρετανία, δείχνει πως το υπερβάλλον σωματικό βάρος και η παχυσαρκία στη μέση ηλικία, μπορεί να επιταχύνουν τη γήρανση του εγκεφάλου κατά 10 έτη.

Για τους σκοπούς της μελέτης, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Neurobiology of Aging, οι ερευνητές προσδιόρισαν, με χρήση μαγνητικής τομογραφίας, τον όγκο της λευκής και φαιάς ουσίας του εγκεφάλου 473 εθελοντών, ηλικίας 20-87 ετών, οι οποίοι δεν παρουσίαζαν προβλήματα νοητικής λειτουργίας.

Συνολικά, παρατηρήθηκε πως οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι εθελοντές είχαν μικρότερο όγκο λευκής ουσίας συγκριτικά με όσους είχαν φυσιολογικό σωματικό βάρος. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικία των συμμετεχόντων, η παχυσαρκία φάνηκε να έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στα άτομα μέσης ηλικίας. Ειδικότερα, ο όγκος της λευκής ουσίας του εγκεφάλου σε υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα μέσης ηλικίας βρέθηκε να είναι συγκρίσιμος με εκείνον των ατόμων που ήταν 10 χρόνια μεγαλύτεροι, αλλά είχαν φυσιολογικό σωματικό βάρος.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, ο σχεδιασμός της μελέτης δεν τους επιτρέπει να προσδιορίσουν εάν η παχυσαρκία στη μέση ηλικία οδηγεί σε μείωση του όγκου της λευκής ουσίας του εγκεφάλου ή αν συμβαίνει το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πως τα άτομα μέσης ηλικίας πιθανόν να είναι πιο «ευάλωτα» σε τέτοιου είδους μεταβολές, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο αυτές είναι αναστρέψιμες εάν επιτευχθεί απώλεια βάρους.

Από τη Χριστίνα Κατσαρού, επιστημονική συνεργάτη neadiatrofis.gr