Η συστηματική άσκηση μειώνει την πιθανότητα πτώσεων σε ηλικιωμένα άτομα

Νέα συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό JAMA Internal Medicine, δείχνει πως η τακτική άσκηση μπορεί να μειώσει την πιθανότητα πτώσεων

, σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Για τους σκοπούς της ανάλυσης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 40 προηγούμενες μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 21.000 ενήλικες, ηλικίας άνω των 60 ετών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης, η συστηματική άσκηση φάνηκε να συνδέεται με ήπια άλλα σημαντική μείωση της πιθανότητας πτώσεων. Ειδικότερα, οι ηλικιωμένοι που ακολούθησαν ένα πρόγραμμα άσκησης για τουλάχιστον ένα έτος παρουσίασαν 12% λιγότερες πτώσεις και 26% λιγότερες πτώσεις με τραυματισμό, συγκριτικά με εκείνους που δεν έκαναν κάποιο είδος άσκησης. Επιπλέον, η άσκηση βρέθηκε να λειτουργεί προστατευτικά ενάντια στα κατάγματα, αν και το εν λόγω εύρημα δεν ήταν στατιστικά σημαντικό. Τέλος, η άσκηση δε φάνηκε να συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, αν και η μετα-ανάλυση έχει ορισμένους μεθοδολογικούς περιορισμούς, τα αποτελέσματά της είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα άλλων αντίστοιχων ανασκοπήσεων, αναφορικά με την προστατευτική δράση της άσκησης ενάντια στον κίνδυνο πτώσεων και τραυματισμών.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr