Μάθετε γιατί η εφηβική ηλικία είναι καθοριστική για τη συμπεριφορά απέναντι στο αλκοόλ

Το αλκοόλ και η υπερκατανάλωσή του αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας.
Η κατάχρησή του φαίνεται να σχετίζεται με προβλήματα συμπεριφοράς αλλά και ποικίλα προβλήματα υγείας όπως αυξημένα τριγλυκερίδια αίματος, εναπόθεση λίπους στο ήπαρ και επακόλουθη ηπατική κίρρωση.

Η κατάχρηση αλκοόλ από του εφήβους είναι ένα αναδυόμενο πρόβλημα που εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία αυτών τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Το ερώτημα που γεννάτε είναι πόσο σημαντική είναι η ηλικία που ο έφηβος θα δοκιμάσει το πρώτο του αλκοολούχο ποτό με τη συμπεριφορά που θα υιοθετήσει απέναντι σε αυτό κατά την ενηλικίωση;

Σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα όσο μικρότερη είναι η ηλικία όπου οι νέοι θα καταναλώσουν το πρώτο τους αλκοολούχο ποτό, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ανάπτυξης προβλημάτων που σχετίζονται με αυτό.

Μάλιστα, τα άτομα που κατανάλωσαν το πρώτο τους ποτό κατά τη διάρκεια της ήβης φαίνεται να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες και περισσότερο συχνά αλκοόλ σε σχέση με αυτούς που κατανάλωσαν το πρώτο τους ποτό μετά την ήβη. Τα στατιστικά δεδομένα αποκαλύπτουν μια σημαντική αύξηση των αλκοολικών διαταραχών για εκείνους που ξεκίνησαν μεταξύ της ηλικίας των 12-14 ετών.

Κατά τη διάρκεια της ήβης, η οποία αντιστοιχεί στη περίοδο όπου πραγματοποιείται η βιολογική και σεξουαλική ωρίμανση των ατόμων, φαίνεται ότι τα συστήματα «ανταμοιβής» του εγκεφάλου υφίστανται σημαντικές λειτουργικές αλλαγές και είναι περισσότερο ευάλωτα σε κάθε είδος ανταμοιβής, με αποτέλεσμα το αλκοόλ να επιδρά στην αναζήτηση ανταμοιβής από την κατανάλωση του αργότερα στην ενήλικο ζωή.

Η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της ήβης μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο του εφήβου, με ποικίλες αρνητικές επιδράσεις όπως η ανάπτυξη νευροψυχιατρικών διαταραχών ή προβλημάτων εθισμού κατά την ενηλικίωση.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr