Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open, δείχνει πως οι γυναίκες που ακολουθούν το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, με

υψηλή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και ελαιολάδου και μειωμένη κατανάλωση κρέατος και γλυκών, έχουν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από περισσότερες από 25.000 γυναίκες, τις οποίες παρακολούθησαν για 12 χρόνια. Οι εθελόντριες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και υποβλήθηκαν σε αιματολογικές εξετάσεις, για τον προσδιορισμό πλήθους βιοχημικών δεικτών που συνδέονται με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η ερευνητική ομάδα, χώρισε τις συμμετέχουσες σε τρεις ομάδες, ανάλογα με το βαθμό προσκόλλησης στο πρότυπο της μεσογειακής διατροφής. Συνολικά, οι γυναίκες με μέτριο και υψηλό βαθμό προσκόλλησης στη μεσογειακή δίαιτα, φάνηκαν να έχουν 23% και 28% μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, αντίστοιχα, όφελος που είναι παρόμοιο με αυτό που επιτυγχάνεται από τη λήψη στατινών και άλλων φαρμάκων.

Ειδικότερα, παρατηρήθηκαν ευνοϊκές μεταβολές σε δείκτες φλεγμονής, δείκτες που συνδέονται με τη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου, καθώς και στο σωματικό βάρος. Όπως σχολιάζουν οι ερευνητές, τα ευρήματα της μελέτης δίνουν ένα ισχυρό μήνυμα, δείχνοντας πως η μεσογειακή δίαιτα μπορεί να οδηγήσει σε ήπιες μεταβολές κρίσιμων δεικτών καρδιομεταβολικού κινδύνου, που συνολικά μπορούν να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr