Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό BMC Medicine, δείχνει πως ο παρατεταμένος χρόνος ενασχόλησης με δραστηριότητες οθόνης είναι πιο επιβαρυντικός για

τα άτομα που έχουν μικρότερη δύναμη λαβής και χαμηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας και φυσικής κατάστασης.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 391.089 ενήλικες. Συνολικά, ο παρατεταμένος χρόνος ενασχόλησης με παρακολούθηση τηλεόρασης και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή φάνηκε να συνδέεται με μεγαλύτερη αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και καρκίνου μεταξύ των ατόμων που είχαν μικρότερη δύναμη λαβής και χαμηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας και φυσικής κατάστασης, συγκριτικά με όσους είχαν την καλύτερη φυσική κατάσταση και τη μεγαλύτερη δύναμη λαβής.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, η μεγαλύτερη δύναμη και η καλύτερη φυσική κατάσταση ενδεχομένως περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις του παρατεταμένου καθιστικού. Επιπλέον, σχολιάζουν πως, αν και ο σχεδιασμός της μελέτης δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος, εν τούτοις φαίνεται πως τα άτομα με τα χαμηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας πιθανόν να είναι πιο ευάλωτα απέναντι στην επιβαρυντική δράση του «καθισιού».

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr